ЛИНКОВИ

 
 

ВЕЛИКА ФЕРМАОВА ТЕОРЕМА

 
Хронологија
зна
чајнијих догађаја
 

Хронологија догађаја везаних за Велику Фермаову теорему са линковима који детаљније гоиворе о датим темама (енглески језик)

 

Интерактивно
учење

Историјат Велике
Фермаове теореме
 

Мас Tutor-ова страница о скоро четири века дугој еволуцији Велике фермаове теореме са припадајућим линковима (енглески језик)

 

Материјали за
наставнике

Историја Велике Фермаове теореме  

Текст Олега Кирсанова о времену пре Фермаов хипотезе, али и ономе што је следило у епохи после хипотезе (руски језик)

Програми за
решавањ
e

Страница у
''Math World''
 

Страница о Великом фермаовом проблему у енциклопедији Math World (енглески језик)

Линкови

Последња Фермаова теорема  

Страница о Великој Фермаовој теореми у Википедији са линковима и референцама (српски језик)

 
Страница у
Википедији
 

Далеко информативнија страница о Великој Фермаовој теореми у Википедији (енглески језик)

Повратак на
прву страну

Сајт о Великој
Фермаовој теореми
 

Сајт са многобројним прилозима везаним за Велику Фермаову теорему  (енглески језик)

 

Један од радова
Andrew John Wiles
 

Један од радова Ендрју Вајлса везаних за доказ Велике Фермаове теореме (PDF формат - енглески језик)

Великая теорема Ферма

 

Текст Леонида Заваљског о еволуцији Велике Фермаове теореме
(руски језик)

Танајамина
хипотеза
 

Teкст Ј.П. Соловјева ''Танајамина хипотеза и последња Фермаова теорема'' (PDF формат - руски језик)

Велики руски
историјски линк
 

Руски историјски линк везан за Фермаову теорему који садржи и посебне линкове ка појединим великим именима

 
Електронско издање књиге Сајмона Синга  

Електронско издање књиге о историји проблема који је забављао најумније људе човечанства 358 година

 
Вајлсова порука математичарима  

Текст о Великој Фермаовој теореми чији је аутор Миомир Анђић (српски језик)