ЛИТЕРАТУРА

 

Психолошке
основе

 

У оквиру овог дела сајта даје се литература која може помоћи у истраживању појединих питања везаних за примену Диофантових једначина у настави.

Литература је дата посебно за за сваки од делова о којима се говори.

Интерактивно
учење

Педагошке
основе

 

Материјали за
наставнике

Организационе
основе

 

Програми за
решавањ
e

Историјат Диофантових једначина

 

Линкови

Програмске
основе

 

Теоријске
основе

Повратак на
прву страну

Методичка
трансформација

 

Диофантове једначине
и рачунари

 

Методички модели наставе