ЛИНКОВИ

 
 

ПЕЛОВА ЈЕДНАЧИНА

 
Историјат  Пелове једначине  

Маc Tutor-ов прилог о историјату Пелове једначине који у себи садржи нове линкове (енглески језик)

   

Интерактивно
учење

Књига
''Пелова једначина''
 

Комплетна електронска књига Вадима Олеговича Бугаренка ''Пелова једначина''  (PDF формат - руски језик)

Материјали за
наставнике

Текст
''Пелова једначина''
 

Текст Душана Ђукића ''Пелова једначина'' са теоријом, решеним примерима и задацима за увежбавање (PDF формат -српски језик)

Програми за
решавањ
e

Страница ''Pell Equation''
у
MathWorld
 

Страница о Пеловој једначини из електронске енциклопедије MathWorld. Текст поред основних информација садржи и линкове (енглески језик)

Линкови

Teкст
''Пелова једначина''
 

Текст А. Спивака ''Пелова једначина'' из часописа ''Квант'' који садржи теорију и многобројне примере примере (PDF формат - руски језик)

 

Текст из ''Наставе математике''  

Текст Зорана Каделбурга ''Још једном о Пеловој једначини'' са теоријом и решеним примерима (PDF формат -српски језик)

Повратак на
прву страну