ЛИНКОВИ

 
 

ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА

 
Енциклопедијски текст у Википедији  

Страница о Питагориним тројкама у Википедији са одговарајучим линковима (енглески језик)

   

Интерактивно
учење

Страница о Питагориној једначини  

Страница о Питагориној једначини са линковима и ка другим веома занимљивим Диофантовим једначинама и проблемима (енглески језик)

Материјали за
наставнике

Текст из ''Наставе математике''  

Текст Милана Живановића ''Инваријантна пресликавања Питагориних тројке'' из часописа ''Настава математике (PDF формат - српски језик)

Програми за
решавањ
e

Pythagorean
Triple

 

Страница о Питагориним тројкама из електронске енциклопедије MathWorld са одговарајућим линковима (енглески језик)

Линкови

Страница
Math Foruma
 

Страница о Питагориним бројевима у Матh Forumu са доста интересантних линкова о траженој проблематици (енглески језик)

 

Синтеза знања о Питагориним тројкама

 

Страница са пуно интересантних садржаја везаних за Питагорине тројке, литературом и линковима (енглески језик)

Повратак на
прву страну