ИНТЕРАКТИВНО УЧЕЊЕ

Метод алгебарских трансформација

МЕТОД  АЛГЕБАРСКИХ
ТРАНСФОРМАЦИЈА

Коришћење
 производа

 

 

 

 

        Овај део сајта намењен је за интерактивно учење
        садржаја о решавању Диофантових једначина
        методом алгебарских трансформација.

 

Интерактивно
учење

Коришћење
количника

 

 

Материјали за
наставнике

Коришћење
збира

 

 

Програми за
решавањ
e

Коришћење
неједнакости

 

 

Линкови

Коришћење
парности

 

 

Повратак на
прву страну

Коришћење
дељивости

 

 

Коришћење
конгруенција

 

 

Коришћење
дискриминанте

 

 

Метод
самогенерисања

 

 

Метод
''најмањег решења''

 

 

Диофантов
 метод