ЛИНКОВИ

 
 

МАТЕМАТИЧКИ  ЧАСОПИСИ

 
Квант

Руски часопис ''Квант'' са богатим избором чланака, проблема и других корисних информација за младе математичаре

 

Интерактивно
учење

Квант - чланци о
Диофантовим једначинама

Део Кванта који садржи двадесетак чланака о разним проблемима из области Диофантових једначина

Материјали за
наставнике

Коmal

''Komal'' je мађарски математички часопис који излази од 1894. године и има електронски доступну архиву од 1894. до 1999. године

Програми за
решавањ
e

+ plus magazin

''+ plus magazin''  енглески електронски часопис излази од јануара 1997. у Кембриџу три пута годишње

Линкови

Crux
Mathematicorum

''Crux Mathematicorum'' је канадски часопис који излази од 1974. године осам пута годишње (доступна електронска издања од 1996.)

 
Brihtnež

Словеначка математичка електронска ревија за припрему обдарених ученика за математичка такмичења

Повратак на
прву страну

Матh.e

Хрватски математички електронски часопис са занимљивим чланцима за младе математичаре

 

Quantum

''Quantum'' је америчка верзија часописа ''Квант'' који је излазио од 1990. до 2001. године