ЛИНКОВИ

 
 

ЕЛЕКТРОНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

 
Интернет
библиотека
 

Велика интернет библиотека намењена наставницима и малдим математичарима која садржи око 300 наслова (руски језик)

 

Интерактивно
учење

Популарне лекције из математике  

Чувена библиотека која садржи 62 издања намењена разним проблемима математичког образовања (руски језик)

Материјали за
наставнике

Библиотека
''Квант''
 

Библиоптека часописа ''Квант'' која садржи 83 занимљиве и популарне књиге из математике и физике  (руски језик)

Програми за
решавањ
e

Библиотека
математичког кружока
 

Библиотека намењена даровитим ученицима која садржи 19 капиталних књига за будуће олимпијце (руски језик)

Линкови

Библиотека ''Математичко просвећивање''  

Библиотека са разрађеним појединим значајним питањима математичког образовања (преко 30 књига) (руски језик)

 

Библиотека математичко-физичке школе  

Библиотека која садржи дестак занимљивих књига намењених  младим математичарима (руски језик)

Повратак на
прву страну

Зборници ''Математичко просвећивање''  

Библиотека конструисана у три серије књига које садрже по неколико интересантних тема и проблема  (руски језик)