ЛИНКОВИ

 
 

ЕЛЕКТРОНСКЕ КЊИГЕ

 
Диофант  

Диофант Александијски: Аритметика (руски језик)

 

Интерактивно
учење

Гељфонд  

Гељфонд: Решења једначина у скупу целих бројева (руски језик)

Материјали за
наставнике

Серпински 1  

Серпински: Решења једначина у скупу целих бројева  (руски језик - превод са пољског језика)

Програми за
решавањ
e

Серпински 2  

Серпински: 250 задатака теорије бројева (руски језик - превод са пољског језика)

Линкови

Бугаенко  

Бугаенко: Пелова једначина (руски језик)

 

Оре  

Оре: Увод у теорију бројева (руски језик - превод са енглеског)

Повратак на
прву страну

Електронско издање књиге Сајмона Синга  

Електронско издање књиге о историји проблема који је
забављао најумније људе човечанства 358 година

 
Андрић   Андрић: Диофантове једначине - Приручник за додатну наставу матема-тике који садржи 167 решених примера и 606 задатака (српски језик)