ПРОГРАМ ''ИНТЕГРАЛ''
 

 

Интеграл 3

''Интеграл'' је програм додатне наставе математике за ученике од трећег до осмог разреда основне школе.

Програм ''Интеграл'' је дефинисан по разредима и садржи за сваки близу тридесет тема за рад са обдареним ученицима
основних школа.

''Интеграл'' је програм који је проверен у пракси, јер већ двадесет година успешно функционише у Ваљеву, Београду и многим другим градовима у Србији у којима је у појединим периодима реализован.

За сада је постављен само програм за 4. разред, а у току је реализација и осталих деелова програма.

                

Интеграл 4

                 

Интеграл 5

Интеграл 6

 

Интеграл 7

 

Интеграл 8

Задаци са математичких такмичења

  Диофантове
једначине