ЛИНКОВИ

 

ИСТОРИЈАТ ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА

ПРОБЛЕМИ

ЛИЧНОСТИ

Архимедов проблем
стада

Википедија 147

Mac Tutor History

 

Интерактивно
учење

 
Линеарна Диофантова
једначина

Питагора

Диофант
Александријски

Баше
де Мезириак

Материјали за
наставнике

 
Питагорина
једначина

Еуклид

Пјер
Ферма

Леонардо из Пизе
Фибоначи

Програми за
решавањ
e

 

Диофантова
''Аритметика''

Архимед

Давид
Хилберт

Франсоа Виет

Линкови

 
Пелова
 једначина

Ератостен

Јуриј
Матијашевич

Џон Пел

 

 
Велика Фермаова
теорема

Брамагупта

Ендрју
Вајлс

Џон Валис

Повратак на
прву страну

 
10. Хилбертов
проблем

Баскара

Леонард
Ојлер

Дирихле

 

 
   

Лагранж

Лежандр

 
   

Херман
Минковски

Племељ

 
   

Карл Фридрих
Гаус

Ламе

 
     

Лебег

   
     

Кумер

   
     

Софија
Жермен

   
     

Лиувил

   
     

Коши

   
     

Танајама