МАТЕРИЈАЛИ ЗА НАСТАВНИКЕ

 

Психолошке
основе

 

Овај део сајта намењен је наставницима математике и садржи разне  прилоге везане за наставу Диофантових једначина.

Прилози су презентирани тематски и отварањм сваке теме добићете текст у PDF формату који се може
користити за припрему и
реализацију редовне и додатне
наставе и  самостално стручно усавршавање.

Овај део сајта садржи:

 • Психолошке основе рада са обдареним ученицима
 • Педагошке основе рада са обдареним ученицима
 • Програмске основе садржаја о Диофантовим једначинама
 • Историјске основе садржаја о Диофантовим једначинама
 • Теоријске основе садржаја о Диофантовим једначинама
 • Прилог о коришћењу рачунара у раду на Диофантовим једначинама
 • Методичку трансформацију садржаја о Диофантовим једначинама
 • Разне корисне прилоге
 • Списак најподесније литературе о Диофантовим једначинама
 • Линкове према сајтовима на којима се може пронаћи квалитетан материјал о Диофантовим једначинама
 • Преглед организације рада са обдаренима код нас и у свету

Интерактивно
учење

Педагошке
основе

 

Материјали за
наставнике

Историјат Диофантових једначина

 

Програми за
решавањ
e

Програмске
основе

 

Линкови

Теоријске
основе

 

 
Методичка
трансформација

 

Повратак на
прву страну

Диофантове једначине
и рачунари

 

Методички модели наставе

 

Педагошки
експеримент
 
''Мала'' збирка Диофантових једначина  
Прилози

 

 
Литература

 

 
Линкови

 

 

Организационе
основе