ЛИНКОВИ

 
 

ПОЈАМ
ДИОФАНТОВЕ  ЈЕДНАЧИНА

 
Историјат проблема  

Eволуција проблема Диофантових једначина (PDF формат - енглески језик)

   

Интерактивно
учење

Неки проблеми о Диофантовим једначинама  

Преглед неких Диофантових једначина и проблема везаних за Диофантове једначине (енглески језик)

Материјали за
наставнике

Википедија  

Страница о Диофантовим једначинама са одговарајућим линковима ка најважнијим проблемима (енглески језик)

Програми за
решавањ
e

Страница у MathWorld енциклопедији  

Страница о Диофантовим једначинама из електронске енциклопедије MathWorld са одговарајућим линковима (енглески језик)

Линкови

     

 

     

Повратак на
прву страну